Građansko pravo je djelo drevne rimske civilizacije. Ustavno pravo se razvilo gotovo istodobno u mnogim zemljama kao što su Engleska, Njemačka, Italija i Francuska. Upravno pravo je djelo Francuske… to je jedan od naizvornijih doprinosa koje je Francuska dala pravnoj civilizaciji

Prof. dr. sc. Sabino Cassese