Split, 22. i 23. rujna 2014.

Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka

Europski kriteriji djelotvornog upravnog sudovanja Jérôme MICHEL

Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja Marko ŠIKIĆ, Lana OFAK

Pravo na suca i pravo na djelotvoran pravni lijek prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl . 13) Benoît DELAUNAY

Suradnja između nacionalnih upravnih sudova, Suda Europske unije i Europskog suda za zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih odluka nakon Lisabonskog ugovora Bosiljka BRITVIĆ VETMA, Boris LJUBANOVIĆ

Vladavina prava i uloga Ustavnoga suda Republike Hrvatske u izvršavanju upravnih i upravnosudskih odluka Mario JELUŠIĆ, Duška ŠARIN

Ovlast prosuđivanja u djelovanju uprave i u nadzoru upravnog suca nad njom Daniel GILTARD

Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka : privremene mjere i odgodni učinak tužbe Frane STANIČIĆ

Od odgode u izvršenju do hitnog postupka Jean MASSOT

Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite u slučaju neizvršenja Alen RAJKO

Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite u slučaju neizvršenja Marc GJIDARA

Fiat justitia, et pereat mundus? O izvršavanju “teških” sudskih odluka u procesu vladavine (governance) ili o sudskoj produkciji i reprodukciji političkih konflikata  Arsen BAČIĆ, Petar BAČIĆ

Rokovi sudaca, rokovi javne uprave i društva Daniel CHABANOL

Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i usporednom pravu Dario ĐERĐA

Izvršenje presuda u sporovima o zakonitosti ; proučavanje praktičnog slučaja Jean-Michel LEMOYNE de FORGES

Upravni spor od podnošenja tužbe do izvršenja – sporna pitanja u praksi Božidar HORVAT

Uloga odvjetnika u upravnom sporu ; proučavanje praktičnog slučaja u sporu pune jurisdikcije Bruno ODENT

Rješavanje sporova iz područja poreznog prava na upravnim sudovima i njihov doprinos pravnoj sigurnosti Hrvoje JELIĆ, Kornelija MIŠE BOBINAC

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : upravnopravnidani@pravst.hr