Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Hrestomatija I, Opći dio: javna uprava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu/Sveučilište Panthéon Assas, Paris II/Državni savjet Republike Francuske, Split / Paris 2016.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Hrestomatija II, Upravno sudovanje: nacionalni i usporedni aspekti, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu/Sveučilište Panthéon Assas, Paris II/Državni savjet Republike Francuske, Split / Paris 2016.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, Hrestomatija III, Utjecaj europskih pravila na nacionalno upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu/Sveučilište Panthéon Assas, Paris II/Državni savjet Republike Francuske, Split / Paris 2016.

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : dekanat@pravst.hr