Marc, GJIDARA, Pogled iz Francuske na Socijalističku Jugoslaviju (1980-1991), Institucijski i upravni aspekti, francuski tekstovi, predgovor, sadržaj i sažetci na hrvatskom, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu/Sveučilište Panthéon Assas, Paris II, Split / Paris 2016.

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : dekanat@pravst.hr