Zbornik radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija, Prema suvremenoj javnoj upravi – Tradicije i tranzicije – Djelo i utjecaj francuskog Državnog savjeta, Sveučilište u Splitu, 2007.
Zbornik radova Hrvatsko-francuskog pravnog simpozija, Pravo i vrjednovanje javnih dobara, Sveučilište u Splitu, 2007.

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Telefon : 021 393 555
Email : dekanat@pravst.hr