Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

U okviru partnerstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II., čije postojanje datira još od XII  stoljeća, u Splitu se u kontinuitetu, od 2007. godine  održava međunarodna konferencija,  Hrvatsko-francuski upravnopravni dani.  Svake godine na njima redovito sudjeluju najistaknutiji francuski i hrvatski pravni eksperti, znanstvenici i praktičari, prije svega iz područja upravnog prava, kako bi izložili i raspravili najaktualnije upravnopravne teme i institute.

Više


U organizaciji Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana od samog početka sudjeluju i druge institucije,  kao što su  Sveučilište u Splitu, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja –  Robert Schuman (Split), Ustavni sud Republike Hrvatske, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split. Posebice valja istaknuti ulogu francuskog Državnog savjeta,  najvišeg upravnog sudišta u Francuskoj Republici, koji istodobno ima važnu i značajnu ulogu kao savjetodavno tijelo francuske vlade.

Nedvojbeno je da postoji vrlo veliki interes za kontinuitet održavanja Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana ne samo znanstvene i akademske javnosti (znanstvenika, studenata diplomskih i poslijediplomskih studija) već i mnogih praktičara koji pronalaze jasne, sažete i precizne odgovore na ponekad,  i vrlo složena upravnopravna pitanja u komparativnom kontekstu. Time se  svakako olakšava rad i pomaže svima onima koji se kroz zakonodavnu i izvršnu vlast  bave određenim upravnopravnim institutima.

Sustavne i argumentirane  rasprave  izložene na konferencijama te potom  radovi  objavljeni u posebnim izdanjima Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, vrijedna su  znanstvena građa i  značajan prinos obrazovanju novih naraštaja, i znanstvenika i stručnjaka, iz upravnog prava, ali i šire. Dobivamo  nove, respektabilne  izvore znanstvene i praktične vrijednosti i važne  priloge hrvatskoj i europskoj pravnoj misli.

I u konačnici, polazište svih ovih konferencija je  promicanje kontinentalnog europskog pravnog sustava u kojem je francuska pravna i upravna tradicija njegov integralni i neodvojivi dio. Upravo tu tradiciju baštini i Hrvatska kroz stoljeća svoje povijesti, kulture i pravnog razvoja.  

Manje

Građansko pravo je djelo drevne rimske civilizacije. Ustavno pravo se razvilo gotovo istodobno u mnogim zemljama kao što su Engleska, Njemačka, Italija i Francuska. Upravno pravo je djelo Francuske… to je jedan od naizvornijih doprinosa koje je Francuska dala pravnoj civilizaciji

Prof. dr. sc. Sabino Cassese

HRVATSKO-FRANCUSKI UPRAVNOPRAVNI DANI
18. godina – Split, 19. i 20. rujna 2024.

0
GODINA
0
+
REFERENATA
0
OBJAVLJENIH RADOVA
0
+
OKRUGLIH STOLOVA

Organizatori

Suorganizatori

Uz potporu

Organizacijski odbor

Mjesto održavanja

Sredozemni institut za znanosti o životu
Meštrovićevo šetalište b.b., 21000 Split, Hrvatska
tel: 00.385 (0) 21 555 600
fax: 00.385 (0) 21 555 605

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Split, 19. i 20. rujna 2024.

021 393 555

upravnopravnidani@pravst.hr